Geschreven door

Misschien is het een poging om de aandacht af te leiden van de nu al mislukte afschaffing van de Dividendbelasting. Of wellicht probeert hij krampachtig het al dan niet door Ed Nijpels gefantaseerde rollemollen met Linda te verdoezelen: Klaas Dijkhoff, fractieleider van de VVD, grijpt in. Hij heeft het niet gemakkelijk, Klaas. En als iemand …