Haarlem: Niet Aangepast… Niet Ongepast … Voor Iedereen!

Geschreven door

Het lijkt wel een ommezwaai. In denken. En niet alleen van gehandicapten zelf -als u het goed vindt gebruik ik gehandicapten, mensen met een handicap, mensen met een beperking door elkaar. Anders begrijpt niemand het meer.

Niet alleen een ommezwaai bij mensen met een handicap zelf dus. Het lijkt ook of de ‘buitenwacht’ zich gaat roeren. Voor alle duidelijkheid: mensen die (nog) geen handicap hebben.

In het verleden hadden we al alle beroering over Thalidomide (Softenon), abortus van handicap-verdachte kinderen, de pil van Drion. Nu gaan we onverdroten voort. Poeder van Chinese makelij, niet of moeizaam vergoede genees- en hulpmiddelen, geklooi met wonen, huishoudelijke hulp, vervoer, Wmo,  productiviteitsafrekening, verminderde pensioenaanspraken.

Sinds kort is bij dat alles, in Haarlem, beroering over toegankelijkheid gekomen.
Toegankelijkheid voor Iedereen, welteverstaan. Want voor de gemiddelde mens was het al eeuwenlang goed geregeld.

Gemiddelde mens volgens Da Vinci

Voor de duidelijkheid: mensen met loop- en bewegingsproblemen, moeilijkheden met uithoudingsvermogen, blinden en slechtzienden, doven en slechthorenden, mensen met verstandelijke beperkingen, mensen die niet (goed) kunnen lezen/schrijven, mensen met begripsproblemen. Zij allemaal en nog veel meer horen tot nu toe niet onder de categorie ‘Iedereen’. Het zijn mensen waar over het algemeen – al sinds 1957, daarvóór was er helemaal niets- aparte voorzieningen voor getroffen worden.

1957: de ‘Escalette’

Dat gaan we afgelopen laten zijn.

Waar het in Nederland ook de goede kant op gaat, is in plaatsen als Breda, Ermelo, Hardenberg.
Haarlem gaat zich, zo was het voornemen van een zeer gemêleerd gezelschap op 18 april 2018, in dat rijtje schikken en een voorloper proberen te worden op het gebied van Toegankelijkheid voor Iedereen -daar heb je ‘m weer.

Haarlem gaat dat doen, niet omdat het móet (VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking) maar omdat we dat met z’n allen wíllen, zo spraken onder meer vertegenwoordigers van Gemeente, Horeca, MKB, Sport en Woningcorporaties zich uit.

Zoals dagvoorzitter Jan Troost -als altijd bijzonder op dreef- het zeer terecht uitdrukte: de vraag is niet óf Haarlem toegankelijk wordt. De vraag is wannéér dat gebeurt.

De bijeenkomst over Toegankelijkheid voor Iedereen vond plaats onder de vlag van de Participatieraad. Die zal de betrokkenheid en de uitkomsten van de conferentie overdragen aan het college van B&W en de gemeenteraad. De verwachting is dat er binnen vier jaar fikse resultaten geboekt kunnen worden. Want de wil is er, zo bleek.
De mensen en instrumenten om aan die wil gestalte te geven gaan ongetwijfeld gezocht én gevonden worden.

Haarlem: Niet Aangepast… Niet Ongepast … Voor Iedereen!

Open brief Haarlemse partijen

Zie ook: https://krijgnoutieten.nl/van-onvolwaardige-tot-mens-met-mogelijkheden/

 

Print Friendly

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *