Haarlems Houtplein. Zo moet het – 3

Geschreven door
Het Houtplein in Haarlem wordt vernieuwd.
De Haarlemse gemeenteraad is net vernieuwd.
Het Haarlemse college van Burgemeester en Wethouders popelt van nieuwigheid.
Die nieuwe gemeenteraad (de hoogste baas in de gemeente) heeft inspraak en participatie van bewoners en bedrijven heel hoog in het vaandel staan.
Deze website gaat die ontwikkelingen op de voet volgen, met het Houtplein als invalshoek.
Met de interesse en de verbazing zoals u die gewend bent.
Als er mensen aan het woord (woord en/of beeld) komen is dat met hun toestemming of ze zijn in volledige openbaarheid opgetreden.
Al gaat dit hele (vervolg-) verhaal in eerste instantie over Haarlem, het zal een voorbeeld zijn voor veel gemeenten in Nederland. Hopelijk van hoe het moet en kan.

 

Aflevering 3.  Verbazing, ontsteltenis en een uiterst boze provinciale ambtenaar tijdens informatieavond. Provincie, Connexxion en Vervoerregio Amsterdam geen belanghebbenden.

Op 13 juni was er de eerste informatie over de Houtplein-plannen. Agenda? Géén agenda en nog geen plannen, zo verzekerden de avondvoorzitter en de Procesmanager.

Wel: presentatie door uitvoerend bureau Witteveen en Bos, dat een prachtige website presenteerde: www.houtpleininbeeld.nl.

Hierop mag iedereen suggesties indienen. Het leek er tijdens de presentatie op dat je al binnen de kortste keren niet meer ziet wie wat heeft aangegeven en waarom: dat gaan we meemaken.
Ook of dit een vooral cosmetische benadering is. Hopen van niet. Er is heel veel tijd en geld in gestoken.

In ieder geval, die 13e juni. De eerste informatieavond over het Houtplein.
Voor iedereen?
Niet voor de Provincie. Niet voor Connexxion en niet voor de Vervoerregio Amsterdam, zo bleek al snel. Die menen dat ze onaantastbaar zijn en op rozen zitten. Er is immers een langjarig contract/overeenkomst/concessie? Zij zijn de baas, zijn ze van overtuigd en Haarlem kruipt.
Hebben ze buiten de daadkracht en de bevoegdheden van de gemeenteraad gerekend. Toch?

De informatieavond wordt gevolgd door een moordend tempo. Alle verloven en vakanties van de betrokken ambtenaren zijn ingetrokken. Da’s gek.
Van ons mogen ze best op vakantie. Dan toch maar een zorgvuldige procedure.

En vlak voor de zomervakantie komt er een tweede informatieavond over het Houtplein.

Direct ná de zomervakantie het Voorlopig Ontwerp (VO).
En dan, dat moet gezegd zijn, nog mogelijkheden voor inspraak.

Inspraak in de marge?

“Tja”, zo werd er op 13 juni vanuit de zaal gezegd: “die snelheid; in de zomervakantie. Ik vertrouw dat niet helemaal”.
Het is echt hartstikke durven, als een inspreekster zoiets zegt.
De avondvoorzitter: “tja mevrouw, als u het niet vertrouwt kan ik u toch niet overhalen”.
Heeft-ie voor geleerd.

Diezelfde gespreksleider die aan het begin van de avond meldde: “er is nog geen enkel ontwerp”.
En later, in het nauw gebracht: “we moeten natuurlijk wel rekening houden met de concessie voor de bussen, die hier de komende 8, 9, 10 jaar rijden. Daar kunnen we niet onderuit”.

‘Dus er is wél al een ontwerp?’

De gespreksleider: “u moet me nou niet op woorden pakken”.

Kortom, de meeste aanwezigen op 13 juni vertrouwden het allemaal voor geen centimeter.

Werd nog versterkt door een uiterst gefrustreerde en bijzonder boze provinciale ambtenaar die, op verzoek van de gespreksleider, het nodig vond om kennelijk jarenlang opgespaarde gal het publiek in te laten gaan en dat ongestoord mocht doen.

Er rommelde nog het een en ander over de afwezigheid van raadsleden.
En dat was nou zo ongeveer het enige wat de gespreksleider kon overbrengen.

“De raadsleden komen in een later stadium aan bod. Als ze er nu waren geweest, hadden ze de avond gedomineerd”. Kort samengevat, maar heel waar.

Net zo waar als het enorme wantrouwen vanuit de aanwezigen.

De gemeenteraad doet er goed aan om op dit proces een fikse STOP te zetten en een projectgroep samen te stellen waarin wijkraden, bewoners, ondernemers en gebruikers van de openbare ruimte vertegenwoordigd zijn.

Kost iets meer tijd, maar kan ergens toe leiden.

De huidige aanpak komt niet verder dan Silly Walks.

Met heel veel begrip en treurnis voor de gemeentelijk ingehuurde mensen die met deze onmogelijke klus zijn opgezadeld.

 

Haarlems Houtplein. Zo moet het.
Wordt vervolgd.

Print Friendly

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *