Haarlems Houtplein: zo moet het. Deel 4 – KANSEN

Geschreven door

Het Houtplein in Haarlem wordt vernieuwd.
De Haarlemse gemeenteraad is net vernieuwd.
Het Haarlemse college van Burgemeester en Wethouders popelt van nieuwigheid.
Die nieuwe gemeenteraad (de hoogste baas in de gemeente) heeft inspraak en participatie van bewoners en bedrijven heel hoog in het vaandel staan.
Deze website volgt de ontwikkelingen op de voet, met het Houtplein als invalshoek en eerste huzarenstuk van het nieuwe gemeentebestuur.
Als er mensen aan het woord (woord en/of in beeld) komen, is dat met hun toestemming of ze zijn in volledige openbaarheid opgetreden.
Al gaat dit hele (vervolg-) verhaal in eerste instantie over Haarlem, het zal een voorbeeld zijn voor veel gemeenten in Nederland. Hopelijk van hoe het moet en kan.

12 juli, de tweede informatieavond over de herinrichting van het Houtplein. Na de eerste bijeenkomst, op 13 juni, was het te verwachten dat één onderwerp centraal zou staan: de onwenselijkheid van het Houtplein als knooppunt van busverkeer. En zo geschiedde.
Avondvoorzitter Herman Opmeer noemde als gemeentelijke uitgangspunten voor de herinrichting onder meer:
* Het Houtplein is een belangrijk verkeersknooppunt.
* We gaan uit van de busconcessieverlening door de provincie Noord-Holland.
* We gaan uit van de busconcessieverlening door de vervoerregio Amsterdam.
In dat laatste geval betreft het de rode bussen van R-net (Randstadnet), meestal verhoogd of verlengd. In totaal verwerken Houtplein en omgeving ruim 1100 bussen per dag. Geen wonder dat omwonenden zich hier ernstig zorgen over maken: geluid, uitstoot, gevaar en inkijk in de slaapkamers.
Via http://tracker.geops.ch/?z=16&s=1&x=516415.5407&y=6868000.5198&l=transport zijn de busbewegingen van en naar het Houtplein ‘live’ te volgen.

Ondanks alle rumoer en protesten weigerde gespreksleider Opmeer om op deze zorgen in te gaan, onder verwijzing naar de opdracht door de gemeente aan de projectgroep.
Hij had waarschijnlijk gelijk. Toch gaat het om een moeilijk uit te leggen boodschap aan bewoners en betrokkenen. Participatie, ja. Maar het belangrijkste punt van zorg, daar mag je niets over zeggen.

Kanttekeningen
De gemeente gaat inderdaad niet over de vergunningverlening aan de busvervoerder. De gemeente heeft wel een andere grote verantwoordelijkheid: voor de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Daarvan maken wegen een belangrijk onderdeel uit.
De gemeente bepaalt in grote mate de ruimtelijke inrichting in de bebouwde kom en daarmee ook de inrichting voor het openbaar vervoer. De lokale openbare wegen, busbanen, verkeerslichten, bushaltes en busstations vallen onder de regie van de gemeente als wegbeheerder.
Het is dan ook aan de gemeente om, bij ingrijpende veranderingen -in dit geval het Houtplein- met Provincie en Vervoerregio opnieuw in overleg te gaan. Met als uitgangspunt de gezondheid en de veiligheid van Haarlemmers en bezoekers.

Nu lijkt het alsof de provincie, de vervoerregio én Connexxion door de gemeente de kont nagedragen wordt.
Maar hier is sprake van een KANS. Een kans ook, om een voornemen uit de vorig jaar aangenomen Structuurvisie Openbare Ruimte (SOR) versneld te verwezenlijken: een knooppunt voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer op/aan de Schipholweg.

Wat daarvoor nodig is, ligt niet bij het projectteam Houtplein. Dat ligt bij het gemeentebestuur. Net nieuw, met een van nieuwigheid popelend College van Burgemeester en Wethouders.

Haarlems Houtplein. Zo moet het.
In deel 5: stel, stél we zijn van de bussen af …

Print Friendly

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *