Haarlems Houtplein: zo moet het. Deel 5 – stél we zijn van de bussen af …

Geschreven door

Het Houtplein in Haarlem wordt vernieuwd.
De Haarlemse gemeenteraad is net vernieuwd.
Het Haarlemse college van Burgemeester en Wethouders popelt van nieuwigheid.
Die nieuwe gemeenteraad (de hoogste baas in de gemeente) heeft inspraak en participatie van bewoners en bedrijven heel hoog in het vaandel staan.
Deze website volgt de ontwikkelingen op de voet, met het Houtplein als invalshoek en eerste huzarenstuk van het nieuwe gemeentebestuur.
Als er mensen aan het woord (woord en/of in beeld) komen, is dat met hun toestemming of ze zijn in volledige openbaarheid opgetreden.
Al gaat dit hele (vervolg-) verhaal in eerste instantie over Haarlem, het zal een voorbeeld zijn voor veel gemeenten in Nederland. Hopelijk van hoe het moet en kan.

Stel, stel. Stél dat het gemeentebestuur van Haarlem zich dat niet laat zeggen: dat ze ‘de provincie, de vervoerregio en Connexxion de kont nadragen’.
En stél we zijn af van de bussen op het Houtplein omdat de Schipholweg, de Rustenburgervariant zoals beschreven in de Structuurvisie Openbare Ruimte, een haalbaar alternatief is … wat ontstaat er dan een pracht aan mogelijkheden.
We schrijven nog steeds 12 juli 2018, de tweede participatieavond over de herinrichting van het Houtplein. In de pauze worden drie mogelijke varianten voor de inrichting van Houtplein en omgeving gepresenteerd. De een wat realistischer dan de andere. Zo is het moeilijk voorstelbaar dat het autoverkeer wordt geleid via het Wijde Geldelozepad. En het inrichten van het Frederikspark als busknooppunt lijkt ook niet erg voor de hand te liggen.

Verkeerstellingen hebben uitgewezen dat er dagelijks 5.050 auto’s en 5.550 fietsen van zuid naar noord over het Houtplein gaan. Van noord naar zuid zijn dat 1.050 auto’s en 5.200 fietsen.

Na de pauze treedt Wim Voogt, landschapsarchitect, op.
Het projectteam wil de rol van de auto terugdringen en leren van ervaringen elders. Voogt constateert dat er ‘wel wat bomen staan’  op het Houtplein, maar dat kan van betere kwaliteit. Hij zou graag de oostelijke kant (kant van de provinciekantoren) veel groener maken om de lelijke gevels wat aan het oog te onttrekken. ‘Het Houtplein heeft nu niet zoveel uitstraling; het is niet gek dat er een groot debat over de bussen is’.
Voogt wil het Houtplein zien als verbinding tussen de Dreef en de binnenstad. ‘Dat is de schakel’.

https://www.houtplein-inbeeld.nl/

Op deze website van de gemeente kunnen ideeën en voorstellen worden ingediend. En er is al een aardige oogst te vinden. De vraag om het eerste deel van de Wagenweg in te richten zoals de Kleine Houtweg: ‘auto te gast’. Het idee om het fietsparkeren anders in te richten en vingerwijzingen om de route Wagenweg/Dreef – Grote Houtstraat toegankelijk te maken voor mensen met een handicap en bijvoorbeeld ouders met kinderwagens.

Stel, stél we zijn van de bussen af … dan kan er niet alleen een mooi maar ook een heel bruikbaar Houtplein ontstaan. Onder de handen van bewoners en betrokkenen. Onder directe regie van de gemeente.

Wordt vervolgd.

Print Friendly

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *