Met een handicap gratis parkeren?

Geschreven door

De roep klinkt al jaren: “mensen met een handicap zouden niet moeten betalen voor een openbare parkeerplaats”. Niet betalen op straat. Niet betalen in de parkeergarage. “Ze zouden niet moeten hóeven betalen”.

Parkeren in Nederland hoort over het algemeen tot het beleidsterrein van gemeenten. Dat betreft het parkeren voor en door iedereen: kinderwagens, (brom-)fietsen, scoot- en rolmobielen, auto’s.

Gemeenten worden geacht om beleid voor iedereen te voeren. Dus voor mensen met een hoog en een laag inkomen; met en zonder handicap; rijk of arm; wit of zwart. Daarbij mogen gemeenten niet of nauwelijks inkomenspolitiek voeren (beleid waarbij het inkomen van inwoners meetelt in gemeentelijke maatregelen).
Inkomenspolitiek is voorbehouden aan het Rijk met bijvoorbeeld belastingen, ontheffingen, toeslagen …

Belangenorganisaties vinden nogal eens dat mensen met een handicap moeten worden vrijgesteld van het betalen van parkeergelden. Gesteld dat dat praktisch al uitvoerbaar zou zijn. En dat vanuit de gedachte: “het is een groep die toch al pech heeft en vaak weinig geld”.

Gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor het parkeerbeleid-voor-iedereen, mogen ook op dat terrein niet discrimineren. Niet in het voordeel van mensen met een handicap en niet in het voordeel van anderen, die eveneens minder bij kas zijn.

Het vrijstellen van mensen van het betalen van de parkeerbelasting is op het eerste oog misschien sympathiek. Maar eigenlijk illegaal.

De andere kant
Het is een feit dat er (veel) te weinig parkeerplaatsen zijn voor mensen die zich moeilijk kunnen verplaatsen. En vaak, als die plaatsen er wél zijn, zijn ze ver weg van belangrijke of populaire bestemmingen.

Dat aan díe situatie dus iets moet gebeuren, is duidelijk. Dat geldt ook voor de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van parkeermeters en -automaten. Van parkeergarages, van oversteekplaatsen en van stoepen. En zo kunnen-we-nog-wel-even-doorgaan.

Mensen met een handicap geen parkeergelden meer laten betalen kan, als we eerlijk zijn, maar op één manier: níemand meer parkeergeld laten betalen!

De Belangenorganisaties van mensen met een handicap zullen daar blij mee zijn.
Gemeenten niet. Die zien zich dan genoodzaakt om bijvoorbeeld de belasting op onroerend goed te verhogen. Er verdwijnt immers een belangrijke inkomstenbron.

En gemeenten zullen zich ook genoodzaakt zien om, vanwege minder inkomsten, minder uit te geven.
Bijvoorbeeld aan het aantal parkeerplaatsen voor mensen met een handicap. Aan toegankelijke parkeermeters en -automaten. Aan parkeergarages, aan oversteekplaatsen en aan stoepen.
Oftewel: liever de parkeergelden.
En dan wél die voorzieningen!

Print Friendly

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *