Reglement / Gebruikersvoorwaarden

 1. Krijgnoutieten.nl is bedoeld als mogelijkheid om kennis te geven en te kunnen nemen van verbazing en verwondering over zaken of (handelen van) personen en waar verbazing en verwondering kunnen worden uitgewisseld.
 2. Op krijgnoutieten (KNT) is iedereen welkom en wordt iedereen met respect behandeld, zowel door de beheerder(s) als door andere deelnemers. Het staat iedereen vrij om vragen te stellen en opmerkingen te maken, mits niet in strijd met het reglement/de spelregels.
 3. Het gebruik van zaken als tips, oplossingen, aanwijzingen, meldingen, die op KNT worden aangedragen, is voor eigen risico. Wij nemen daarvoor geen enkele aansprakelijkheid, risico of verantwoordelijkheid.
 4. U let erop dat u bij het plaatsen van tekst alledaags en begrijpelijk Nederlands gebruikt, dat door zoveel mogelijk mensen begrepen kan worden.
 5. U hanteert/plaatst geen schunnigheden, obscene taal, obscene plaatjes, obscene videoclips, racistische tekens, woorden of afkortingen.
 6. Komt u iets tegen dat in strijd is met het reglement, meld dit dan aan KNT. Dit kan via de knop contact.
  Ga dus niet op KNT zelf reageren, dit kan (onbedoeld) leiden tot uit de hand lopen en een wat verpeste sfeer. Daarnaast is het ook de opdracht van KNT om het probleem vast te stellen en overtreders aan te spreken/te sanctioneren indien KNT dit nodig acht.
 7. U zorgt ervoor dat als u een bijdrage levert, u duidelijk uw vraag/opmerking/stelling omschrijft. Wij staan zeer open voor aangedragen aanpak/oplossingen.
 8. Uw vragen en oplossingen worden uitsluitend op KNT behandeld en niet via e-mail of een andere vorm van communicatie, tenzij in antwoord op het ingevulde contactformulier.
 9. Er worden op KNT geen tips, links, programma’s, handelingen of diensten aangeboden danwel beschreven die in strijd zijn met de Wet of met goede zeden. Dit houdt onder andere in dat er geen zaken en berichten worden geplaatst die duiden op illegaal gedrag.
 10. Afbeeldingen die u wil plaatsen zijn eigendom van uzelf dan wel rechtenvrij en niet groter dan 640 pixels breed en 480 pixels hoog. Is een afbeelding wel groter, maak dan een kleiner formaat afbeelding aan. Te grote afbeeldingen worden verwijderd. Afbeeldingen voldoen verder aan het gestelde in dit reglement.
 11. Door het leveren van tekst en/of foto’s voor plaatsing op KNT, geeft u KNT toestemming om deze bijdrage(n), ook na afloop van de plaatsing, eventueel te gebruiken
 12. U levert een bijdrage aan KNT als u iets weet, iets wilt vragen of wilt reageren op iets of iemand. Als uw bericht naar het oordeel van de redactie niets aan een onderwerp toevoegt, loopt u kans dat dit door KNT wordt verwijderd.
 13. Het staat de redactie vrij om onderwerptitels en bijdragen aan te passen, een bijdrage te verplaatsen, verwijderen of blokkeren, of berichten te verwijderen, aan te passen of te verplaatsen zonder toestemming van de originele auteur, indien KNT dit nodig acht voor de duidelijkheid, bij wangedrag of overtreding van de spelregels.
 14. Bijdragen van bedrijven en personen die uit een bepaald winstoogmerk producten aanbieden of ongeoorloofd reclame maken zullen worden verwijderd. Alleen expliciet toegestane/afgesproken reclame of sponsoring wordt toegelaten.
 15. Van iedereen die deelneemt aan activiteiten van KNT wordt verwacht dat zij van dit reglement/deze voorwaarden op de hoogte zijn. U kunt en mag zich dan ook niet beroepen op onwetendheid in deze.
 16. Het reglement/de voorwaarden kunnen zonder opgaaf van redenen op ieder moment gewijzigd worden. Van deze wijzigingen moet u zichzelf op de hoogte stellen.
 17. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de redactie.
Print Friendly