Spaarndam als ongedeelde eenheid

Geschreven door

Sluislichten voor gezamenlijk Spaarndam Oost (rechts) en -West staan op groen
Daaronder: gezamenlijk dorpscentrum

Al veel eerder dan het moment dat de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude (Hens) besloot om zich ter beschikking te stellen aan een buurgemeente, was er een discussie over Spaarndam als ongedeeld dorp, onder Haarlemse vleugels. Het ‘historisch gegroeide’ gegeven dat Spaarndam Oost en -West in aparte gemeenten liggen, slechts gescheiden door het Spaarne/Zijkanaal C, doet denken aan het Asterix-album ‘De Broedertwist’. Hier wordt één dorp in tweeën gedeeld door een brede kloof -die overigens geïnspireerd is op de Berlijnse Muur (!).

Vanaf het eerste begin van de opheffingsdiscussie van Hens, beweerden Hense Politici dat er geen sprake van kon zijn dat Spaarndam Oost bij de gemeente Haarlem zou worden ondergebracht. Haarlem, mededinger in de overnamestrijd prees zichzelf uit de markt door onhandig/arrogant opereren van het College van Burgemeester en Wethouders (B&W). Van een Outlet-centrum in Halfweg kon volgens Haarlems B&W geen sprake zijn en woningbouw in de nieuwe wijk SpaarneBuiten in Spaarndam Oost vond in Haarlemse ogen eveneens geen genade.
Dat, gevoegd bij een (te) afwachtende houding van Haarlems B&W richting het ongedeelde Spaarndam, sterkte de Hense Keuters in hun idee dat zij het voor het zeggen hadden. De Tweede Kamer even gemakshalve over het hoofd ziend.

Sprong in de tijd. Begin februari van dit jaar houdt Jolijt de Jongh van de Dorpsraad Spaarndam een verhaal voor een Tweede Kamercommisie. Dat verhaal is gebaseerd op een onderzoek in Spaarndam Oost, waarbij de meerderheid van de bewoners zich uitspreekt voor samenvoeging met de gemeente Haarlem.
De Kamercommissie luistert en stelt belangstellende vragen.

Plotseling ontwaakt de burgemeester van Hens: Heiliegers, ex-wethouder van Haarlem, uit een bezadigde en diepe slaap en slaat, samen met collega Hoes van Haarlemmermeer (die de gemeente Hens had gewonnen) wild om zich heen. De Dorpsraad geeft geen “representatieve afspiegeling”.
Nee: Hens en Haarlemmermeer: zíj hebben het pas goed gedaan.

Wat beide burgemeester in hun egocentrische ijver vergeten is dat een bevolking pas op het allerlaatste moment écht in het geweer komt en zich met de eigen processen gaat bemoeien. Daarnaast gingen de in het verleden ‘zorgvuldig doorlopen gemeentelijke processen’ vooral over ‘inspraakavonden’ waarbij de samenvoeging Oost/West door de gemeente Hens onbespreekbaar werd genoemd. Dan denkt de bevolking ook: ‘bekijk het maar; we zien het later wel’.
De Dorpsraad voelt dat tijdsdenken veel en veel beter aan dan de duttende bestuurders. Vandaar ook natuurlijk, dat Jolijt de Jongh, met de meerderheid van de Oost-bewoners achter zich, wél de nodige aandacht van Tweede Kamerleden krijgt.

“We hebben wel meer ongedeelde dorpen”, zeggen ze in Haarlemmermeer. Dat mag zo zijn. Feit is dat Spaarndam West en -Oost in de praktijk al functioneren als één dorp. Gezamenlijk dorpshuis, winkels, sportvelden, kinderopvang, scholen, festiviteiten, Sinterklaas, Koningsdag. Maak dat dan ook officieel!

En, het meest bizar: zeven van de huidige Hens-gemeenteraadsleden wonen in Spaarndam Oost. En als de Tweede Kamerleden kiezen voor een ongedeeld Spaarndam bij Haarlem, dan kunnen die raadsleden zich niet meer kandidaat stellen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen: de Zielige Zeven.
De tranen springen je in de ogen. Over het belang van de gemeenschap -dat zogenaamd voorop staat- gesproken.

Print Friendly

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *