Spelregels

De toepassing van de spelregels is aan de redactie. Deze beoordeelt of een reactie (of eigen initiatief) voor plaatsing in aanmerking komt. In de spelregels zit de nodige rek. Daardoor kan de redactie zich creatief en flexibel opstellen. De spelregels worden aangepast als daar noodzaak toe blijkt.

  • Bijdragen zijn in de Nederlandse taal. Buitenlandse (met name Engelse) termen worden zoveel mogelijk voorkomen. Dat geldt ook voor misplaatst gebruikte ingegroeide termen van buitenlandse afkomst zoals ‘delen’, ‘ooit’, ‘onder aan de streep’, ‘soort van’.
  • We maken hier geen onderscheid op basis van bijvoorbeeld afkomstgeboorteland, geloofpolitieke of religieuze overtuigingen, sociale gewoontenras, sekse, seksuele geaardheidtaalhandicapleeftijd.
  • Eventueel grof taalgebruik wordt verwijderd. Dit ter beoordeling van de beheerder/redactie.
  • U plaatst geen persoonlijke aanvallen op anderen die reageren.
  • Het gebruiken van teksten van anderen kort en alleen met bronvermelding.
  • De redactie behoudt zich het recht voor om beledigingen en onwelgevallige opmerkingen te verwijderen. Dat geldt ook voor ongevraagde reclame (‘spam’).
  • De redactie houdt zich het recht voor om reacties in te korten.
  • Verdere spelregels in het reglement. http://dev.krijgnoutieten.nl/reglement_gebruikersvoorwaarden
Print Friendly