Stoppen met verstoppen

Geschreven door

We hebben de landelijke verkiezingen weer achter de rug.
En gelukkig mocht er hier en daar ook een plaatselijke kandidaat figureren.

De verregaande bemoeienis van ‘Landelijk’ met ‘Lokaal’ is natuurlijk bizar. Die bemoeienis blijft overigens niet beperkt tot de (uitslag van de) gemeenteraadsverkiezingen. Landelijk bemoeit er zich ook graag mee, wanneer er tussentijds partijproblemen op lokaal niveau spelen. Vaak zijn de plaatselijke besturen dan niet stevig genoeg om voldoende weerwoord te geven. Ze verstoppen zich, met rotzooi als gevolg.

Met de vele en volstrekt overbodige televisie- en live-optredens ter plekke geven de Landelijke Kopstukken nog twee belangrijke zaken aan:

  • ze vertrouwen de plaatselijke kandidaten niet en
  • ze vertrouwen de plaatselijke kiezers niet.

Want, zo wordt kennelijk geredeneerd: onze plaatselijke mensen kunnen de plaatselijke onderwerpen niet zó uitleggen dat de plaatselijke kiezer het snapt.

Om aan te geven wie waar over gaat hierbij twee vergelijkbare, boven het hoofd groeiende problemen.

Rondom Schiphol zit het luchtruim zó vol dat het zwerk bijna uiteen barst. Wat doet men Landelijk? Niet de beladen term ‘vol is vol’ gebruiken. Nee. Men gaat op zoek naar uitwijkmogelijkheden. “Want dat is goed voor de werkgelegenheid en dus de economie”. Welke economie? Die van de ziekenhuizen, die steeds meer klachten moeten behandelen die duidelijk aan vervuiling zijn gekoppeld? Vol is vol, dames en heren in Den Haag. We barsten uit onze voegen. Grenzen aan de Groei. Als je dat niet inziet, ben je niet geschikt voor je taak. En geen smoesjes als “de vliegtuigen worden steeds schoner”. Het vliegtuig is, net als de auto, een draak die nooit genoeg maagden zal hebben. Een Rupsje Nooitgenoeg, dat nooit in een vlinder zal veranderen.

Datzelfde geldt voor de auto, waar (toekomstig) gemeentebestuurders nóg enthousiaster uitbreiding voor bedenken. Als een mobiele kankersoort is de auto zó uitgezaaid dat er gemeentelijk nog maar ruimte is voor één oplossing: afstoppen. Dat doe je door bewoners en bezoekers uit elkaar te halen. Parkeren in de woonwijken is voor bewoners. De bestaande parkeergarages verhuizen naar de stadsranden. Van daaruit wordt er met snel en elektrisch OV volop gependeld naar de bestemmingen.

Vrachtwagens worden zo snel en efficiënt mogelijk in en uit de woonkernen geleid. Bevoorrading van winkels vind plaats, eveneens met elektrische voertuigen, vanuit centrale distributiecentra.

Geen extra wegen. Geen tunnels meer.

Anders zitten we, met de problemen van de 21e eeuw,  nog te denken in oplossingen van de 20e eeuw. En zeg nou zelf: welke gemeentebestuurder wil, zoals nu vaak gebeurt, 100 jaar achterlopen?

En voor de dagsluiting, om te voorkomen dat het rijk en de gemeente elkaars pad betreden  -provincies zijn sowieso geldverslindend-overbodig: de raadsverkiezingen niet in het hele land op dezelfde dag houden maar gespreid en helemaal per gemeente laten regelen.

Kunnen ze in Den Haag doen waar ze voor gekozen zijn: het land besturen.
Dat wil zeggen dat deel van het besturen wat er nog overblijft als de gemeenten hun werk goed gedaan hebben.

Print Friendly

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *