Vaccinatie en gelijk -openbaar- onderwijs voor iedereen

Geschreven door

Misschien is het een poging om de aandacht af te leiden van de nu al mislukte afschaffing van de Dividendbelasting. Of wellicht probeert hij krampachtig het al dan niet door Ed Nijpels gefantaseerde rollemollen met Linda te verdoezelen: Klaas Dijkhoff, fractieleider van de VVD, grijpt in.

Hij heeft het niet gemakkelijk, Klaas. En als iemand die moet opereren te midden van mogelijke conflicten, probeert hij de aandacht te richten op een heel belangrijk onderwerp: vaccinatie tegen kinderziektes en de antiprikkers:  ouders die weigeren om hun kinderen te laten vaccineren. Tegen kinderziektes als mazelen, kinkhoest, rode hond.

Er zijn twee grote stromingen onder de antiprikkers: zij die twijfelen over nut en noodzaak (de priksceptici) en zij die op grond van hun overtuiging niet mógen (prikreli’s).

De priksceptici hebben elkaar gevonden in bijvoorbeeld de NVKP (Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken). Deze stelt: “Kinderen die niet gevaccineerd zijn, hebben over het algemeen een heel goede en sterke gezondheid en minder last van chronische verkoudheden, chronische oorklachten, huidproblemen, afhankelijkheid van luchtwegmedicatie (pufjes), voedselintoleranties en gedragsproblematiek. Er wordt een relatie vermoed tussen de vaccinaties en het al jong optreden van diabetes type 1”.
Bovendien wordt door priksceptici nogal eens verwezen naar een grotere kans op autisme door vaccineren. Het onderzoek uit 1998 dat dat zou aantonen, is inmiddels als aangetoond onwaar in een grote prullenbak beland.

De prikreli’s bevinden zich onder meer in gezinnen met een reformatorische of antroposofische achtergrond. Zij voeren aan dat het lichaam ‘zelfhelend’ is en/of dat een hogere macht medisch ingrijpen verbiedt.

Los van de achtergronden en beweegredenen van de verschillende stromingen; uiteindelijk gáát het om het inenten en de vraag wie daarvoor de verantwoordelijkheid moet nemen. In het kader van de zorg voor alle Nederlanders.

Terug naar Klaas Dijkhoff. Hij heeft het al niet makkelijk en maakt het zichzelf nu nog moeilijker.
In Nederland geldt geen vaccinatieplicht en die wil Klaas ook niet invoeren. Maar hij wil wél dat kinderen worden ingeënt. Dijkhoff, slim mens als hij is, bepleit daarom dat organisaties voor kinderopvang de mogelijkheid moeten krijgen om kinderen die niet zijn geprikt te weigeren. Een CDA-rige manier om iets gedaan te krijgen, waarbij je de verantwoordelijkheid elders legt. Want stél het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal laat een peuter toe die niet is geprikt en vervolgens krijgt een baby mazelen -de minimumleeftijd voor de mazelenprik is veertien maanden. Dan wordt de kinderopvangorganisatie, die immers de niet-ingeënte peuter toeliet, daarop aangekeken. Níet de rijksoverheid die het voorlopig vertikt om afdoende maatregelen te nemen.

Het lijkt er opdat de Tweede Kamer Klaas Dijkhoff volgt, in zijn oproep om kinderopvang-instellingen de mogelijkheid te bieden om niet-ingeënte kinderen te weigeren. Dat is dus zwartepieten van Klaas: de verantwoordelijkheid deponeren bij de kinderopvang.
En dat heeft geen enkele zin wanneer scholen vervolgens niet-ingeënte kinderen als leerling móeten aannemen in het kader van de leerplicht.
Want ook daar vormen de niet ingeënte kinderen een risico  voor alle jongere kinderen op bijvoorbeeld een peuterspeelzaal in hetzelfde gebouw.
Daar begint Klaas niet over, want dan raakt hij de vrijheid van onderwijs: de scholen op reformatorische grondslag; de vrije (antroposofische) scholen en dan raakt hij de partners CDA en ChristenUnie.

Een veel gebruikt politiek lapmiddel: afschuiven. Het is meer dan duidelijk dat dat middel bij deze problematiek niet werkt. Kinderopvang en onderwijs moeten gelijkelijk toegankelijk zijn, onder dezelfde voorwaarden,  voor alle kinderen en alle ouders.
En verantwoordelijk daarvoor is de rijksoverheid.

Daarom zijn de enige besluiten die hier wel werken: het per onmiddellijk invoeren van een vaccinatieplicht voor alle kinderen. En daarnaast gelijk onderwijs voor iedereen en (dus) afschaffen van onderwijs met religie als grondslag. Dat laatste vergt een wijziging van de Grondwet, dus zal wat langer duren.

Heeft Dijkhoff tijd voor het aanpakken van zijn andere problemen.

Print Friendly

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *